Existuje alternatíva k vysokej škole?

Existuje alternatíva k vysokej škole?

Prebieha zásadná transformácia v tom, ako počas celého života pristupujeme k vzdelávaniu. V mnohých ohľadoch toto správanie vo vzdelávaní napodobňuje správanie širšej ekonomiky, kde spotrebitelia čoraz viac hľadajú alternatívy k starým podnikom.

Špeciálne ed potrebuje zmenu. Vermont ukazuje ako.

Špeciálne ed potrebuje zmenu. Vermont ukazuje ako.

Podľa vermontského zákona, ktorý vstúpi do platnosti tento školský rok, budú deti so špeciálnymi potrebami oveľa viac integrované do tradičných tried. Študenti, ktorí majú problémy, získajú viac vyučovacieho času a budú mať učiteľov a intervencie zamerané na ich akademické potreby.